Pomiar kadencji opcjonalnie.
Możliwość ustawień komputera przez LINK APP - NFC.