Apparaat instellingen via LINK APP - NFC
Trapfrequentiefuncties optional